محصولات ما

انواع کانال گالوانیزه ( استیل ، فلکسیبل)

ساخت انواع هواساز صنعتی و بیمارستانی (هایژنیک)

هود شیمیایی

ساخت و نصب انواع فن سانتریفیوژ(گریز از مرکز)

فن سانتریفیوژ  با پروانه بکوارد - فن سانتریفیوژ با پروانه فوروارد - فن سانتریفیوژ رادیال - پلاگ فن