فیلتر کفی پلیتد

فیلتر کفی پلیتد

فیلتر هپا

فیلتر هپا مینی پلیتد

فیلتر هپا

فیلتر هپا مینی پلیتد

فیلتر الیاف شیشه ای

فیلتر الیاف شیشه ای

فیلتر فلزی

فیلتر فلزی

فیلتر کیسه ای

فیلتر کیسه ای

انواع هواساز

ساخت انواع هواساز صنعتی و بیمارستانی (هایژنیک)

انواع گالوانیزه

انواع کانال گالوانیزه ( استیل ، فلکسیبل)

هود شیمیایی

هود شیمیایی

انواع فن سانتریفیوژ

ساخت و نصب انواع فن سانتریفیوژ(گریز از مرکز)

  • فن سانتریفیوژ  با پروانه بکوارد
  • فن سانتریفیوژ با پروانه فوروارد
  • فن سانتریفیوژ رادیال
  • پلاگ فن