آخرین مطالب

تهویه پارکینگ

تهویه پارکینگ

برای اینکه یک سامانه تهویه مناسب برای پارکینگ های بسته و زیر زمینی طراحی شود لازم است که ابتدا نرخ تهویه مناسب تعیین شود. برای

ادامه مطلب »
تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع یعنی انجام عملیاتی روی هوا تا بتوان شرایط هوای محل مورد نظر را برای زیستن، کار کردن یا عملیات صنعتی معین، راحت و

ادامه مطلب »
تهویه بیمارستان

تهویه بیمارستان

تهویه بیمارستانی عبارت است از ورود هوای تازه و تمیز و انتشار آن در درون بخش های بیمارستان یا اتاقهای بیماران با هدف فراهم نمودن

ادامه مطلب »
تهویه موضعی

تهویه موضعی

تهویه موضعی(local exhaust) عبارت است از گرفتن هوای آلوده در محل تولید آلاینده و انتقال آن به خارج از محل و تصفیه هوا در صورت

ادامه مطلب »

تهویه بیمارستان

تهویه بیمارستان

تهویه بیمارستانی عبارت است از ورود هوای تازه و تمیز و انتشار آن در درون بخش های بیمارستان یا اتاقهای بیماران با هدف فراهم نمودن هوای سالم برای تنفس بیماران و پرسنل، کاهش غلظت مواد آلاینده تولید شده در داخل بیمارستان و نیز خروج این آلاینده ها از بیمارستان می باشد. به نحوی که مانع از گسترش عفونت های منتقله از هوا بین بیماران و یا پرسنل همچنین مانع از گسترش این عفونت ها به خارج از بیمارستان گردد. سه روش اصلی برای تهویه بیمارستان بکار گرفته می شود که عبارتند از:

1 -تهویه طبیعی
2 -تهویه مکانیکی
3 -تهویه ترکیبی.

تهویه طبیعی بیمارستان نیروهای طبیعی به عنوان مثال باد و نیروی شناوری حرارتی به علت اختالف چگالی هوای داخل و بیرون( هوای بیرون را از طریق پنجره ها، درب ها، نورگیرها و هواکش ها به داخل ساختمان و همچنین هوای داخل ) را به خارج ساختمان بیمارستان هدایت می نمایند. میزان استفاده از تهویه طبیعی در بیمارستان به آب و هوا، نقشه ساختمان و رفتار اشخاص ساکن در بیمارستان بستگی دارد. مشكل اصلي تهویه طبیعی بستن پنجره ها در زمان شب و هواي سرد توسط همراهان بيماران مي باشد. استفاده از انواع فن هاي اختلاط از جمله سقفي يا اگزوز فن هايي تعبيه شده در پنجره ها فقط در زمان تامين ميزان كافي هواي بيرون مجاز است چون در غير اينصورت باعث انتشار بيشتر آالاينده هاي هوا در اتاق بيمار مي گردند.

تهویه مکانیکی بیمارستان معمولا از طریق فن ها ایجاد می شود. فن ها می توانند بطور مستقیم در پنجرهها یا دیوارها، یا در کانال هوا برای تامین هوا یا خروج هوا از اتاق نصب گردند. تهويه مكانيكي ميتواند بطور كامل كنترل شده و با سيستم هاي تهويه مطبوع و فيلتراسيون تركيب شود كه در ادامه آورده شده است. نوع سيستم تهویه مکانیکی مورد استفاده بستگی به آب و هوا دارد. در آب و هوای گرم و مرطوب نفوذ هوا باید به حداقل رسیده و همچنین تقطیر را کاهش داد. در این وضعیت سیستم تهویه مکانیکی فشار مثبت معموال استفاده می گردد. در مقابل در اقلیم های سرد برای کاهش تقطیر باید خروج هوا از ساختمان به حداقل برسد، در این وضعیت باید تهویه با فشار منفی استفاده گردد. برای اتاق های محل تولید آالینده مانند حمام، توالت یا آشپزخانه اغلب از تهویه با فشار منفی استفاده می گردد.در اتاق ایزوله تنفسی مورد استفاده برای کنترل عفونت هوابرد در بیمارستان باید حداقل فشار منفی 5/2 پاسکال نسبت به راهرو حفظ گردد.

تهویه ترکیبی (مرکب) جهت تامین میزان جریان هوای مورد نیاز از تهويه طبیعی همراه با تهويه مكانيكي (فن) استفاده مي گردد.