تهویه آشپزخانه

در محیط های آشپزخانه های حرفه ای یا آشپزخانه های صنعتی  علاوه بر دود و چربی بخار شده ، شما با حرارت ناشی از سوختن مواد سوختی یا مصرف انرژی حرارتی برق  و مقدار زیادی بخار آب و رطوبت مواجه هستید که بایستی به شکل مناسب و موثر از محیط تخلیه شود . بعضی از این مواد و در دراز مدت می توانند روی سلامت افراد نیز اثر منفی بگذارند.

بخش مهم از این سیستم تخلیه دود و گاز ها و بخارت و.....  هود می باشد.

ادامه خواندن

تهویه موضعی

تهویه موضعی(local exhaust) عبارت است از گرفتن هوای آلوده در محل تولید آلاینده و انتقال آن به خارج از محل وتصویه هوا در صورت نیاز. سیستم های تهویه مکنده براساس دریافت و دفع آلاینده ها قبل از پراکنده شدن در محیط کاری طراحی می شوند. بخش های مختلف یک سیستم تهویه صنعتی شامل هود، کانال، تصفیه کننده و هواکش می باشد

ادامه خواندن